sekretess och integritet

Vi, Elui AB (559292-7171), behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, epost och telefonnummer för att kunna erbjuda dig uthyrning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla tjänster via https://elui.se och andra sidor och applikationer som exempelvis uthyrning av maskiner, betalning och hantering av avtal och försäkringar. Vi har fått dina uppgifter genom att du valt att registrera dig för vår tjänst på https://elui.rentware.io, kontaktat oss via vår hemsida, email eller facebook och att du därigenom samtyckt till att vi sparar dem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att spara och behandla dina personuppgifter är vi behöver dem för att kunna utföra den tjänst du har registrerat dig för. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de företags och tjänster vi använder för att leverera uthyrningstjänsten till dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hej@elui.se. Du når vårt dataskyddsombud på hej@cbscity.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.